MISSIÓ

Oferir un servei a mida en el disseny, construcció i posada en marxa de cambres i sitges frigorífiques, així com edificis per al processament d'aliments, normalment en la modalitat "claus en mà" de la màxima qualitat, lliures de contaminació i respectuosos amb el medi ambient.

 

  

 

VISIÓ

Empresa d'excel·lència en la gestió de projectes de cambres i sitges frigorífics, així com edificis per a la fabricació d'aliments, en mercats nacionals i internacionals, perdurable en el temps a través dels valors i actituds que històricament han caracteritzat la seva cultura i activitat.

VALORS DE L'EMPRESA

 

 

COMPROMÍS I GARANTIA

Compliment dels requisits dels nostres clients, la qualitat, els terminis de lliurament i el pressupost tancat, així com la realització de projectes segurs en totes les nostres activitats, amb flexibilitat, rigor i professionalitat en totes les actuacions

PRUDÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA

Gestió prudent dels recursos de l'empresa, dels projectes i de les obres, que permeti mantenir una posició d'elevada solvència, capacitat per afrontar els reptes del mercat i evitar negocis de risc.

CONFIANÇA I COMUNICACIÓ

Profunda implicació del nostre equip amb les necessitats del client, aportant solucions que donin lloc a la rendibilitat del seu negoci, a través d'una relació de proximitat i mitjançant la implantació d'un sistema de gestió de qualitat, basat en la millora contínua de la comunicació i els procediments.

MEDI AMBIENT, SEGURETAT LABORAL I CURA DE LES PERSONES:

Garantia de que els projectes satisfacin les necessitats actuals dels nostres clients, respectant la seguretat i salut de les persones implicades en la construcció i el posterior ús de les instal·lacions, així com el medi ambient, prevenint la contaminació i el tractament conscient dels residus.

KNOW-HOW I EXPERIÈNCIA

Incorporació contínua de les noves tecnologies a un sistema d'informació oberta. Formació, sensibilització, motivació i transferència de l'experiència històrica a tot el nostre personal, garantint un alt nivell de servei i innovació als nostres clients.

ÈTICA, ACTITUDS I COMPORTAMENTS

Garantia del comportament ètic de tots els nostres professionals en totes les nostres actuacions. Actituds i comportaments basats en l'honradesa, el respecte i la consideració per les persones (clients, empleats, proveïdors i altres), la humilitat, la cultura de l'esforç, el rigor i el treball ben fet.

PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ

Planificació, proactivitat, coordinació i supervisió de totes i cadascuna de les partides de projecte y d'obra que intervenen en l'execució, a través d'un equip de persones altament qualificades.

INFRISA

Som un equip de persones al servei dels projectes sol·licitats pels nostres clients, acompanyat i recolzat al mateix temps per un equip administratiu i financer que dona servei a tota l'organització. Tot això amb un enfocament clarament orientat al client.

El nostre procés de desenvolupament de qualsevol projecte constructiu passa necessàriament per cadascuna de les següents 5 àrees de servei o departaments:

  • COMERCIAL I VENTES

  • ESTUDIS I PRESSUPOSTOS

  • ENGINYERIA I PROJECTES

  • EXPLOTACIÓ I OBRES

  • ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Els 5 departaments actuen de manera coordinada i amb l'enfocament posat en el servei i l'atenció al client com a prioritat.

PROCESSOS DE QUALITAT I MEDIAMBIENT

Infrisa ha estat avaluada i certificada pel que fa al compliment dels requisits ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

La nostra major garantia
és la seva satisfacció 

Som líders en el disseny, concepció i construcció "claus en mà" d'edificis amb cambres frigorífiques, magatzems de temperatura controlada i indústries alimentàries d'elevada exigència i rigor pel que fa a funcionalitat i seguretat, temperatura i humitat controlades, higiene, seguretat i salut alimentària i eficiència energètica.

Més de 50 anys innovant i satisfent al mercat.

Contacta amb nosaltres