PROJECTES CONSTRUCTIUS
“CLAUS EN MÀ”

Disseny, construcció i posada en servei de magatzems i
cambres frigorífiques en la modalitat "claus en mà

 

 

ALTRES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

Aïllaments tèrmics, solucions tallafocs, proteccions mecàniques

INFRISA participa conjuntament amb els interlocutors del client des de l'inici de la concepció de la solució constructiva fins el lliurament de l'edifici acabat i en funcionament, cobrint el seu servei i actuacions les següents fases:

Identificació i comprensió de les necessitats operatives del complex (magatzem, fàbrica, sitja, cambra frigorífica, o tot això de manera conjunta), per a la definició òptima del projecte d'acord amb els diferents paràmetres exigits per al funcionament del centre: producte, temperatures d'emmagatzematge, altures i fluxos de mercaderies, legalitat aplicable en ámbits constructius i ambientals, entre altres variables de vital importància per a la consecució de l'objectiu perseguit.

Compromís d'un preu tancat i reflectit en el contracte per a la construcció completa claus en mà del complex dissenyat i projectat fins a l'obtenció de les llicències d'activitat i amb la posada en marxa de l'edifici.

Projecte per a l'obtenció d'una llicència de construcció i acompanyament en la presentació als òrgans administratius competents.

Projecte constructiu de detall amb l'elaboració necessària de càlculs, plànols, etc. en totes les especialitats requerides.

Construcció completa claus en mà del complex dissenyat i projectat fins a l'obtenció de les llicències d'activitat i amb la posada en marxa de l'edifici. La modalitat de construcció claus en mà permet (a) l'obtenció d'un preu tancat sense desviacions en els pressupostos, (b) l'adequada coordinació de totes les partides que constitueixen la construcció, (c) una única interlocució amb el promotor, (d) gestió de l'obra per tècnics altament qualificats i experimentats en aquest camp, incloent la Direcció d'Obra, (e) unificar assegurances, pagaments, garanties i responsabilitats, (f) assegurar la consecució de la finalització de l'obra en el millor termini possible i prèviament programat, i (g) sempre la qualitat esperada d'acord al projecte dissenyat i la rendibilitat esperada.

Proves i posada en servei de les instal·lacions, així com el procés de refredament del magatzem.

Obtenció de la llicència de primera ocupació i funcionament o activitat.

Servei postvenda de reparacions, modificacions, manteniments, consultes, ampliacions i estudis diversos relacionats amb la construcció realitzada prèviament.

Tot això permetrà aconseguir l'objectiu prioritari de construcció del seu complex, amb l'avantatge addicional d'haver contractat una única empresa, encarregada des de l'execució del projecte, la direcció d'obra  i la construcció, fins al lliurament de les claus i l'inici immediat de les operacions.

La nostra major garantia
és la seva satisfacció 

Som líders en el disseny, concepció i construcció "claus en mà" d'edificis amb cambres frigorífiques, magatzems de temperatura controlada i indústries alimentàries d'elevada exigència i rigor pel que fa a funcionalitat i seguretat, temperatura i humitat controlades, higiene, seguretat i salut alimentària i eficiència energètica.

Més de 50 anys innovant i satisfent al mercat.

Contacta amb nosaltres